14.02.2018.    Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

14.02.2018.    Конкурсну документацију можете преузети овде::::

19.03.2018.    Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

11.04.2018.    Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде:::

Рок за подношење понуда је 16.03.2018 .године до 10 часова

Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 16.03.2018. у 10:15 часовапоследњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторији Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу.

12.02.2018.    Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

12.02.2018.    Конкурсну документацију можете преузети овде::::

27.02.2018.    Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

02.04.2018.    Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за подношење понуда је 20.02.2018 .године до 10 часова

Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 20.02.2018. у 10:15 часовапоследњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторији Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу.

08.02.2018.    Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

08.02.2018.    Конкурсну документацију можете преузети овде::::

19.02.2018     Одлуку о додели уговора можете преузети овде:::

28.02.2018.    Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде:::

Рок за подношење понуда је 19.02.2018 .године до 10 часова

Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 19.02.2018. у 10:15 часовапоследњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторији Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу.

Позив за подношење понуда можете преузети овде:::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Позив за подношење понуда можете преузети овде:::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Позив за подношење понуда можете преузети овде:::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Позив за подношење понуда можете преузети овде:::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о додели уговора можете преузети овде::::

Позив за подношење понуда можете преузети овде:::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Позив за подношење понуда можете преузети овде:::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде:::::

Позив за подношење понуда можете преузети овде:::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

 [accordion]

[/accordion_item]

[accordion_item title="04.12.2015 Јавна набавка медицинске опреме број ЈН 45/2015"]Позив за подношење понуда можете преузети овде:::

Конкурсну документацију можете преузети овде:::

Рок за подношење понуда 12.12.2015. године до 10 часова

Понуде ће се отворити одмах по истеку рока за отварање понуда

Одлуку о додели уговора можете преузети овде:::::

Обавештење о закљученом уговру можете преузети овде::::::

[/accordion_item]

[accordion_item title="Јавна набавка опреме за кухињу број ЈН 44/2015"]

Позив за подношење понуда можете преузети овде:::

Конкурсну документацију можете преузети овде:::

Одговоре на постављена питања можете преузети овде:::

Рок за подношење понуда 11.12.2015. године до 10 часова

Понуде ће се отворити одмах по истеку рока за отварање понуда

Одлуку о додели уговора можете преузети овде:::::

Обавештење о закљученом уговру можере преузети овде::::::

[/accordion_item]

[/accordion]

 

 

 

Контакт

Адреса: Вука Караџића број 8, 18410 Дољевац

Телефон: 018/870-330; 018/870-334

Факс: 

Мејл: domdoljevac@gmail.com