14.06.2017.    Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

14.06.2017.    Конкурсну документацију можете преузети овде::::

16.06.2017.    Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

26.06.2017.    Одлуку о додели уговора можете преузети овде:::::

10.07.2017.    Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за подношење понуда је 23.06.2017 .године до 10 часова

Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 23.06.2017. у 10:15 часовапоследњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторији Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу.

Контакт

Адреса: Вука Караџића број 8, 18410 Дољевац

Телефон: 018/870-330; 018/870-334

Факс: 

Мејл: domdoljevac@gmail.com