Набавка средстава за одржавање хигијене

08.02.2018.    Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

08.02.2018.    Конкурсну документацију можете преузети овде::::

19.02.2018     Одлуку о додели уговора можете преузети овде:::

28.02.2018.    Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде:::

Рок за подношење понуда је 19.02.2018 .године до 10 часова

Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 19.02.2018. у 10:15 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторији Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу.

Контакт

Адреса: Вука Караџића број 8, 18410 Дољевац

Телефон: 018/870-330; 018/870-334

Факс: 

Мејл: domdoljevac@gmail.com