Јавна набавка намирница

14.02.2018.    Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

14.02.2018.    Конкурсну документацију можете преузети овде::::

19.03.2018.    Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

11.04.2018.    Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде:::

Рок за подношење понуда је 16.03.2018 .године до 10 часова

Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 16.03.2018. у 10:15 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторији Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу.

Контакт

Адреса: Вука Караџића број 8, 18410 Дољевац

Телефон: 018/870-330; 018/870-334

Факс: 

Мејл: domdoljevac@gmail.com