Набавка намирница за исхрану корисника

07.03.2019.    Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

07.03.2019.    Конкурсну документацију можете преузети овде::::

20.03.2019.    Одлуку о обустави поступка за партије 1, 2 и 3 можете преузети овде::::

22.03.2019.    Одлуку о додели уговора за партију 4, 5, 6 и 7 можете преузети овде::::

25.03.2019     Обавештење о обустави поступка за партије 1, 2 и 3 можете преузети овде::::

08.04.2019.   Обавештење о закљученом уговору за партију 4, 5, 6, и 7 можете преузети овде::::