Набавка намирница за исхрану корисника поновљени поступак за партију 1, 2 и 3

08.04.2019.    Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

08.04.2019.    Конкурсну документацију можете преузети овде::::

09.05.2019.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::