08.04.2019.    Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

08.04.2019.    Конкурсну документацију можете преузети овде::::

09.05.2019.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

07.03.2019.    Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

07.03.2019.    Конкурсну документацију можете преузети овде::::

20.03.2019.    Одлуку о обустави поступка за партије 1, 2 и 3 можете преузети овде::::

22.03.2019.    Одлуку о додели уговора за партију 4, 5, 6 и 7 можете преузети овде::::

25.03.2019     Обавештење о обустави поступка за партије 1, 2 и 3 можете преузети овде::::

08.04.2019.   Обавештење о закљученом уговору за партију 4, 5, 6, и 7 можете преузети овде::::

01.03.2019.    Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

01.03.2019.    Конкурсну документацију можете преузети овде::::

07.03.2019.    Одговоре на постављена питања можете преузети овде:::::

13.03.2019.    Одлуку о додели уговора можете преузети овде:::

Контакт

Адреса: Вука Караџића број 8, 18410 Дољевац

Телефон: 018/870-330; 018/870-334

Факс: 

Мејл: domdoljevac@gmail.com