О нама

 

Одлуком владе Републике Србије о изменама и допунама о мрежи установа социјалне заштите уведен је Дом за одрасла инвалидна лица и стара лица у Дољевцу 01.11.2003. године. Са пријемом корисника је започео 01.09.2004. године.

Решењем надлежног Министарства и Одлуком о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника (Сл. гл РС 51/08) Дому је промењена делатност и назив. Тако да је регистрован као Дом за одрасла инвалидна лица Дољевац

Дом као установа социјалне заштите основан је "ради остваривања права у области социјалне заштите и пружања услуга из ове области утврђеним Законом о социјалној заштити (Сл. гл. РС 24/2011.)

Пружајући услуге корисницима запослени се руководе начелима датим у поменутом Закону настојећи да одговорним радом унапреде и подигну квалитет пружених услуга, Придржавајући се кодекса запослених у социјалној заштити и начела хуманости.

Капацитет установе је 100 корисника. Имамо 20 четворокреветних и 6 двокреветних соба.

Делатност Дома за одрасла инвалидна лица је: остала социјална заштита у установама са смештајем, обезбеђивање смештаја одраслим и старим лицима са телесним тешкоћама инвалидним лицима, потпуно и трајно збрињавање, здрасвтвена заштита, спровођење окупационих активности.

Дом за одрасла инвалидна лица се налази у Општини Дољевац. Општина Дољевац је општина Нишавског округа у Централној Србији, граничи се са Општином Мерошина и градском општином Палилула Града Ниша на северу, Општином Гаџин Хан на истоку, градом Лесковцем на југу и Општином Житорађа на западу. Општина Дољевац се састоји од 16 сеоских насеља чији је центар насеље Дољевац у коме је и Дом за одрасла инвалидна лица.

Дом за одрасла инвалидна лица у Дољевцу је једна од само две специјализоване установе за смештај особа са инвалидитетом у Републици Србији и у њој су смештени корисници из целе земље.

Рад у установи организован је у три смене: преподневна, поподневна и ноћна смена. У дому постоје организациони делови – службе у оквиру којих се одвија делатност установе:

  • служба за опште, правне, рачуноводствене послове, послове техничког одржавања и обезбеђења објекта
  • служба социјално-психолошких и дефектолошких послова
  • служба здравствених и рехибилитационих послова
  • служба за одржавање хигијене, пружање услуга исхране и осталих услуга.

У Дому је вођено рачуна о приступачности – прилагођености објекта особама са инвалидитетом. Према правилнику о лиценцирању организација социјалне заштите (Сл. гл. бр. 4272013) су задовољени сви важећи стандарди који се односе на простору у Дому: дневни боравци, трпезарија, собе, ординација и сала за физикалну терапију. Будући да је зграда спратна користи се путнички лифт по етажама.

Из групе стручних радника запослени су сви профили (психолог, социјални радник, дефектолог - соматопед, правник)

Пружаоца неге – неговатеља запослено је 9.

 

Контакт

Адреса: Вука Караџића број 8, 18410 Дољевац

Телефон: 018/870-330; 018/870-334

Факс: 

Мејл: domdoljevac@gmail.com