Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

03.05.2017.  Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

05.05.2017.  Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

09.05.2017.  Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде:::::

Рок за подношење понуда је 05.05.2017 .године до 10 часова

Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 05.05.2017. у 10:15 часовапоследњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторији Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу.

Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Обавештење о продужењу рока можете преузети овде::::

Измену конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

 

Контакт

Адреса: Вука Караџића број 8, 18410 Дољевац

Телефон: 018/870-330; 018/870-334

Факс: 

Мејл: domdoljevac@gmail.com