15.03.2018.    Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

15.03.2018.    Конкурсну документацију можете преузети овде::::

26.03.2018.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

20.04.2018.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за подношење понуда је 23.03.2018 .године до 10 часова

Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 23.03.2018. у 10:15 часовапоследњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторији Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу.

Позив за подношење понуда можете преузети овде:::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Контакт

Адреса: Вука Караџића број 8, 18410 Дољевац

Телефон: 018/870-330; 018/870-334

Факс: 

Мејл: domdoljevac@gmail.com