Набавка намирница за исхрану корисника поновљени поступак за партију 1, 2 и 3

08.04.2019.    Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

08.04.2019.    Конкурсну документацију можете преузети овде::::

09.05.2019.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Контакт

Адреса: Вука Караџића број 8, 18410 Дољевац

Телефон: 018/870-330; 018/870-334

Факс: 

Мејл: domdoljevac@gmail.com